Stopka redakcyjna

Informacja zgodna z § 5 Ustawy o Telemediach (UT)

Polsko-Niemieckie Towarzystwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sybelstr. 46 10629 Berlin

Reprezentowane przez

dr. Helmut Schöps

Kontakt

Telefon: +49 030 85074400 E-Mail: heschoeps@gmx.de Strona internetowa: www.breslau-uni-gesellschaft.de

Wpis do rejestru Wpis do rejestru stowarzyszeń Numer rejestru: VR 16951 Sąd prowadzący rejestr: Hamburg

Wyłączenie odpowiedzialności

Odpowiedzialność za publikowane treści

Treści publikowane na niniejszych stronach zostały przygotowane z zachowaniem najwyższej staranności. Za ich poprawność, kompletność i aktualność nie możemy jednak ponosić odpowiedzialności. Jako dostawca usług jesteśmy zgodnie z § 7 Akapit 1 UT odpowiedzialni za treści umieszczane na tych stronach zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem. Według §§ 8 do 10 UT nie jesteśmy jednak jako dostawca usług zobowiązani do nadzoru nad obcymi informacjami lub poszukiwania okoliczności będących przyczynami działalności niezgodnych z prawem. Obowiązek usunięcia lub zablokowania korzystania z informacji zgodnych z ogólnie obowiązującym prawem nie podlega powyższemu rozwiązaniu. Tego typu odpowiedzialność pojawia się jednak w momencie podjęcia wiedzy o możliwości konkretnego naruszenia prawa. Po stwierdzeniu odpowiedniego naruszenia prawa tego typu treści zostaną przez nas niezwłocznie usunięte.

Odpowiedzialność za odsyłacze

Nasza oferta zawiera odsyłacze do zewnętrznych stron internetowych oferowanych przez innych usługodawców, na treści których nie mamy żadnego wpływu. Dlatego też nie ponosimy odpowiedzialności za obce treści. Odpowiedzialnymi za treści stron, do których prowadzą odsyłacze, są zawsze dani usługodawcy lub operatorzy. Strony wskazane odsyłaczami sprawdzone zostały pod kątem ewentualnego naruszenia prawa w momencie umieszczenia odsyłaczy. W momencie umieszczenia odsyłaczy prowadzących do tychże treści nie miały one charakteru niezgodnego z prawem. Permanentna kontrola treści stron połączonych hiperłączami bez konkretnych dowodów na naruszenie prawa jest nieuzasadniona. Po stwierdzeniu odpowiedniego naruszenia prawa tego typu treści zostaną przez nas niezwłocznie usunięte.

Prawo autorskie

Treści przygotowane lub wykorzystane przez użytkowników strony oraz dzieła umieszczone na tych stronach podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, obróbka, rozpowszechnianie oraz innego rodzaju wykorzystanie, wykraczające poza granice prawa autorskiego, wymagają uzyskania zgody danego autora wzgl. wykonawcy. Pliki do pobrania i kopie tej strony są przeznaczone wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku. O ile treść z tej strony nie została stworzona przez operatora, bierze się pod uwagę prawa autorskie stron trzecich. Jeżeli mimo to mogłoby zaistnieć podejrzenie naruszenia prawa autorskiego, prosimy o odpowiednią informację. Po stwierdzeniu odpowiedniego naruszenia prawa tego typu treści zostaną przez nas niezwłocznie usunięte.

$('#slideshow1').cycle()
Ciasteczka ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, użytkownik wyraża zgodę na używanie przez nas plików cookie.