O nas

Polsko-Niemieckie Towarzystwo Uniwersytetu Wrocławskiego powołane zostało do życia w dniu
12 maja 2001 roku w sali Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego i wpisane do hamburskiego rejestru
stowarzyszeń. Licząc około 500 członków, stanowi największą tego typu organizację afiliowaną
przy polskiej uczelni wyższej.

Uniwersytet Wrocławski podtrzymuje dziedzictwo trzech europejskich tradycji kulturowych, które
Uniwersytetowi Wrocławskiemu nadały szczególny kształt: jezuicko-katolicką tradycję
habsburskich początków, prusko-niemiecką tradycję uczelni humboldtowskiej i lwowską tradycję
polskiej współczesności.

W swoim działaniu Uniwersytet Wrocławski wyznaje ideały naukowej wolności, tolerancji, pokoju,
porozumienia między narodami oraz integracji europejskiej (Uchwała Senatu Uniwersytetu
Wrocławskiego z roku 2000).

Uniwersytet Wrocławski założony został w roku 1702 przez cesarza Leopolda I jako uczelnia
jezuicka z wydziałami teologicznym i filozoficznym. W roku 1811 nastąpiło połączenie jej z
uniwersytetem Viadrina z Frankfurtu nad Odrą i przekształcenie w wielowydziałowy,
pełnowymiarowy uniwersytet. Po wojnie wydziały medyczny i teologiczny zostały wyodrębnione
ze struktury Uniwersytetu Wrocławskiego.


 

U podstaw zrodzonej wśród niemieckich profesorów idei założenia polsko-niemieckiego
Towarzystwa Uniwersytetu Wrocławskiego legł pomysł wspierania naukowych i kulturalnych
projektów oraz nawiązywania kontaktów między badaczami zatrudnionymi na Uniwersytecie
Wrocławskim i uczelniach niemieckich, wspierania młodych naukowców programami
stypendialnymi, wyróżniania znakomitych osiągnięć a ponadto finansowego wspomagania
instytucji uniwersyteckich, o ile wpisują się w koncepcję idei Towarzystwa.

W ten sposób Towarzystwo przyczynia się do wzmacniania porozumienia między narodami w
zjednoczonej Europie. Dla wielu Niemców Wrocław to miasto urodzenia – podobnie jak dla tych,
którzy przyszli w dolnośląskiej metropolii na świat w czasach powojennych i z Uniwersytetu
Wrocławskiego uczynili ośrodek naukowy, którym jest po dzień dzisiejszy. Tym samym Polacy i
Niemcy jednoczą się w ramach słynnej Alma Mater Wratislaviensis.

Literatura
Norbert Heisig: Deutsch-Polnische Gesellschaft der Universität Wroclaw (Breslau) 2001 – 2016
15 Jahre gemeinsam auf dem Weg in das geeinte Europa.15 lat razem na drodze do zjednoczonej
Europy ATUT-Neisse Verlag, Wroclaw – Dresden 2016, 2 tomy, 600 S. + 359 S. (ISBN 978-3-
86276-194-4 tom 1 + 2)

$('#slideshow1').cycle()
Ciasteczka ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, użytkownik wyraża zgodę na używanie przez nas plików cookie.